Doprava za 1 Kč při nákupu min. 1600 Kč

Těhotenské kalhoty MOTHER NATURE mint
Těhotenské kalhoty MOTHER NATURE mint

1 189,85 Kč

Běžná cena: 1 322,05 Kč

Nejnižší cena: 1 123,74 Kč
MOTHER NATURE těhotenské kalhoty káva (1)
MOTHER NATURE těhotenské kalhoty káva (1)

1 189,85 Kč

Běžná cena: 1 322,05 Kč

Nejnižší cena: 1 123,74 Kč
Těhotenské a kojící šaty SUMMER BABY káva kostka
Těhotenské a kojící šaty SUMMER BABY káva kostka

1 356,43 Kč

Běžná cena: 1 507,14 Kč

Nejnižší cena: 1 507,14 Kč
Těhotenské kalhoty NEVER WALK ALONE káva
Těhotenské kalhoty NEVER WALK ALONE káva

800,11 Kč

Běžná cena: 941,30 Kč

Nejnižší cena: 800,11 Kč
Těhotenské kalhoty NEVER WALK ALONE šedé (1)
Těhotenské kalhoty NEVER WALK ALONE šedé (1)

800,11 Kč

Běžná cena: 941,30 Kč

Nejnižší cena: 800,11 Kč
Perfect Match těhotenské a kojící šaty - béžové
Perfect Match těhotenské a kojící šaty - béžové

1 094,66 Kč

Běžná cena: 1 216,29 Kč

Nejnižší cena: 1 216,29 Kč
Sada oblečení Oh, BABY! MINI káva
Sada oblečení Oh, BABY! MINI káva

1 163,41 Kč

Paczkomaty InPost
Zapomněli jste heslo? Vytvořit účet
Předpisy

PRAVIDLA

ONLINE SHOP www.lattemama.eu

Tento řád stanoví všeobecné podmínky, pravidla a způsob prodeje, který provádí společnost Clematis Robert Włodarczyk spółka jawna ul. Seraf 13 ve Wieliczce, NIP: 6832081650, KRS:0000472389, REGON:122914790, prostřednictvím internetového obchodu www.lattemama.eu (dále jen "internetový obchod") na adrese ul. Seraf 13 Wieliczka 32-020. Kontakt s internetovým obchodem je možný:

 1. na následující e-mailovou adresu: [email protected]

 2. na telefonním čísle: +48 530 001 108 (kancelář zákaznického servisu je otevřena od 12 do 15 hodin, od pondělí do pátku, kromě státních svátků);

 3. pomocí korespondenční adresy: Wiarusa 20, 32-087 Zielonki

Souhlas s obchodními podmínkami je dobrovolný, ale je nezbytný pro používání vybraných funkcí internetového obchodu (např. vytvoření zákaznického účtu nebo provedení nákupu).

Obchodní podmínky jsou v internetovém obchodě zpřístupněny zdarma způsobem, který uživatelům umožňuje:

 1. seznámit se s jeho obsahem,

 2. konsolidovat jeho obsah tím, že si jej vytisknete nebo uložíte na externí médium, např. stáhnete jako PDF,

 3. seznámit se s jeho aktuální verzí i s jeho předchůdci.

DEFINICE

Kdykoli jsou v následujícím oddíle Podmínek použity následující výrazy psané velkými písmeny, je třeba je chápat ve smyslu uvedeném níže, pokud z kontextu jejich použití jasně nevyplývá něco jiného:

 

 1. AKCE - zvláštní podmínky prodeje Produktů nebo poskytování služeb nabízené Prodávajícím v daném období, které může Zákazník využít za podmínek v nich uvedených, např. snížení Ceny Produktu nebo Akční sady nebo snížení/nezvýšení ceny Dopravy. Podrobnosti Akční akce se řídí Podmínkami Akční akce v souladu s informacemi zpřístupněnými v rámci Internetového obchodu. V případě platnosti Akční akce mají ustanovení Pravidel Akční akce přednost před ustanoveními těchto Obchodních podmínek.

 2. BOK - zákaznický servis internetového obchodu, který poskytuje informace o činnosti internetového obchodu, včetně nabízených produktů nebo provádění objednávek.

 3. CENA - částka hrubé odměny (včetně daně) uvedená v polských zlotých, která náleží Prodávajícímu za převod vlastnictví Produktu na Zákazníka v souladu s Kupní smlouvou. Cena nezahrnuje náklady na doručení, pokud podmínky Akce platné v daném okamžiku v Internetovém obchodě nestanoví jinak.

 4. ZÁKAZNÍK - (1) fyzická osoba; nebo jednající prostřednictvím oprávněné osoby (2) právnická osoba; nebo (3) organizační složka bez právní subjektivity, které zákon přiznává způsobilost k právním úkonům; s plnou způsobilostí k právním úkonům. V případě, že je Zákazník fyzickou osobou s omezenou svéprávností, zavazuje se získat právně účinný souhlas svého statutárního zástupce s uzavřením Smlouvy o poskytování služeb/Prodejní smlouvy a tento souhlas předložit na jakoukoli žádost Prodávajícího.

 5. SPOTŘEBITEL - fyzická osoba, která činí s podnikatelem právní úkon, který přímo nesouvisí s jeho podnikatelskou nebo profesní činností, ve smyslu článku 22 odst. 1 občanského zákoníku ze dne 23. dubna 1964.

 6. ZÁKAZNICKÝ ÚČET - Elektronická služba; soubor prostředků v systému ICT Prodávajícího, označený individuálním jménem (Login) a Heslem, které si Zákazník zadá, umožňující Zákazníkovi využívat další funkce Internetového obchodu. Zákazník přistupuje ke svému účtu pomocí Přihlašovacího jména a Hesla. Zákazník se do svého Účtu přihlašuje po registraci v Internetovém obchodě. Účet umožňuje evidenci a ukládání informací o adresních údajích Zákazníka pro zasílání Produktů, přístup k historii Objednávek a dalším službám zpřístupněným Prodávajícím.

 7. KOŠÍK - elektronická služba, která je k dispozici každému Zákazníkovi, který využívá Internetový obchod, a která spočívá v tom, že umožňuje Zákazníkovi snadno zadat Objednávku jednoho nebo více Produktů, příležitostně zadat slevové kódy umožňující snížení ceny podle zásad stanovených v samostatných Pravidlech propagačních akcí, zobrazit přehled Ceny jednotlivých Produktů a všech Produktů dohromady (včetně případných nákladů na dopravu). Nákupní košík rovněž umožňuje uživateli zjišťovat a upravovat údaje o objednávce, zejména: počet Výrobků, dodací adresu, fakturační údaje, způsob doručení, formu platby. V rámci služby nákupního košíku může prodávající zaslat zákazníkovi e-mail o výrobcích, které zůstaly v nákupním košíku, nebo o neúspěšné/zamítnuté transakci zprostředkovatelem platby (transakční e-mail). Nákupní košík shromažďuje nabídky učiněné Zákazníkem na uzavření Kupní smlouvy, tj. v rámci jedné Objednávky může být učiněno více nabídek na uzavření Kupní smlouvy.

 8. PŘIHLÁŠENÍ - jméno uživatele zákazníka zadané v obchodě při vytváření zákaznického účtu.

 9. NEWSLETTER - elektronická služba, která umožňuje všem odběratelům dostávat na e-mailovou adresu, kterou uživatel poskytl, s jejich výslovným souhlasem pravidelné informace o internetovém obchodě, zejména o produktech, aktuálních aktivitách, marketingových akcích a propagačních akcích.

 10. VÝROBEK - movitá věc dostupná v Internetovém obchodě, která je předmětem Kupní smlouvy mezi Zákazníkem a Prodávajícím, a to za úhradu Ceny. Produkt představuje zboží ve smyslu § 2 odst. 4a zákona o právech spotřebitelů ze dne 30. května 2014.

 11. PODNIKATEL - SPOTŘEBITEL - zákazník, který je fyzickou osobou a uzavírá smlouvu přímo související s jeho podnikatelskou činností, pokud z obsahu této smlouvy vyplývá, že pro něj nemá profesionální charakter, vyplývající zejména z předmětu jeho podnikatelské činnosti, zpřístupněné na základě ustanovení o Centrálním registru a informacích o podnikatelské činnosti.

 12. PODMÍNKY - tento dokument stanoví mimo jiné pravidla uzavírání kupních smluv a pravidla poskytování a využívání služeb, které prodávající poskytuje prostřednictvím internetového obchodu ve prospěch uživatelů a zákazníků. Pravidla vymezují práva a povinnosti Uživatelů, včetně Zákazníků a Prodávajícího. Pokud jde o služby poskytované elektronicky, jsou tyto Podmínky předpisy uvedenými v článku 8 zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb.

 13. INTERNETOVÝ OBCHOD - internetový prodej provozovaný Prodávajícím v polském jazyce, dostupný pod doménou lattemama.eu.

 14. STRÁNKA VÝROBKU - stránka v internetovém obchodě, na které jsou uvedeny podrobné informace o výrobku.

 15. OBSAH/Obsah - textové, grafické nebo multimediální prvky (např. informace o Výrobcích, fotografie Výrobků, propagační filmy, popisy, komentáře), včetně děl ve smyslu zákona o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským a vyobrazení fyzických osob, které jsou umístěny a šířeny v rámci Internetového obchodu Prodávajícím, smluvními partnery Prodávajícího, Zákazníkem nebo jinou osobou využívající Internetový obchod, resp.

 16. PRODEJNÍ SMLOUVA - kupní smlouva ve smyslu občanského zákoníku, jejímž předmětem je prodej Produktu Prodávajícím Zákazníkovi za úhradu Ceny a případných dalších poplatků, včetně nákladů na dopravu, jejíž podmínky jsou stanoveny zejména v těchto Pravidlech. Kupní smlouva je uzavírána mezi Zákazníkem a Prodávajícím za použití prostředků komunikace na dálku, po přijetí Objednávky Prodávajícím za podmínek uvedených v těchto Pravidlech. V Kupní smlouvě je specifikován zejména Produkt, jeho hlavní vlastnosti, Cena, náklady na dopravu a další relevantní podmínky. Na každý Produkt se vztahuje samostatná Kupní smlouva. V rámci funkčnosti Internetového obchodu si může Prodávající z objektivních (věcně opodstatněných) důvodů vyhradit uzavření pouze jedné Smlouvy na více Produktů z důvodu přímé souvislosti mezi Produkty - např. propagační sada, a to dle obsahu Obchodních podmínek propagační akce.

 17. ELEKTRONICKÁ SLUŽBA - poskytování služeb elektronickými prostředky ve smyslu zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování služeb elektronickými prostředky, a to Prodávajícím Zákazníkovi prostřednictvím Internetového obchodu v souladu se Smlouvou o poskytování služeb. V rozsahu, v jakém jsou služby poskytovány subjekty spolupracujícími s Prodávajícím, jsou příslušná ustanovení týkající se pravidel užívání těchto služeb obsažena v předpisech o poskytování služeb těmito subjekty.

 18. UŽIVATEL - fyzická osoba, která si prohlíží zdroje internetového obchodu, aniž by si vytvořila zákaznický účet a provedla nákup.

 19. OBJEDNÁVKA - projev vůle Zákazníka vyjadřující přímou vůli uzavřít Kupní smlouvu na dálku, učiněný za použití prostředků komunikace na dálku, s uvedením Produktu, pro který Zákazník činí nabídku na uzavření Kupní smlouvy, a údajů Zákazníka nezbytných pro možné uzavření a plnění Kupní smlouvy. Objednávka každého Produktu se považuje za samostatnou nabídku Zákazníka na uzavření Kupní smlouvy (technické usnadnění). V průběhu Akční kampaně může Prodávající v rámci funkčnosti Internetového obchodu z objektivních důvodů podmínit uzavření jedné Kupní smlouvy pro více Produktů v rámci Akční sady přímou vazbou mezi jednotlivými Produkty. Objednávce může být přiděleno jedno číslo a všechny nabídky budou zpracovávány souběžně. Přijetí Objednávky znamená uzavření Kupní smlouvy.

 

 

 1. PRAVIDLA PRO POUŽÍVÁNÍ INTERNETOVÉHO OBCHODU

 

V podmínkách používání našeho obchodu vysvětlujeme, jaké minimální technické požadavky musíte splňovat, abyste mohli bez problémů využívat funkce našeho obchodu.

 

 1. 2.1. Minimální technické požadavky na zařízení Uživatele, které umožňují plné a správné používání Internetového obchodu:

 1. zařízení s přístupem k internetu;

 2. nejnovější verzi webového prohlížeče;

 3. aktivní e-mailový účet (e-mailovou adresu), abyste si mohli založit zákaznický účet nebo provést nákup.

 1. Prodávající nezaručuje, že používání internetového obchodu bude bezchybné nebo bez technických výpadků. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli pozastavit nebo omezit přístup do Internetového obchodu, a to bez předchozího upozornění zákazníků. Prodávající se vynasnaží bezodkladně obnovit provoz internetového obchodu. Technická přerušení by neměla mít vliv na zpracování již podaných Objednávek.

 2. Prodávající neodpovídá za obsah jiných služeb a portálů, na které může být zákazník přesměrován prostřednictvím odkazů umístěných v internetovém obchodě (např. kurýrní společnosti nebo provozovatelé platebních služeb).

 

 1. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

 

Ve třetí části představujeme elektronické služby dostupné v našem obchodě. Elektronickou službou je například nákupní košík nebo newsletter. Vysvětlujeme, jakým způsobem lze Elektronické služby reklamovat.

 

 1. 3.1.Prodávající poskytuje prostřednictvím Internetového obchodu Uživatelům, včetně Zákazníků, následující Elektronické služby, které nevyžadují zaplacení ceny:

 1. Zákaznický účet v případě registrace;

 2. umožnit zákazníkům zadávat objednávky a uzavírat kupní smlouvy za podmínek stanovených v těchto obchodních podmínkách;

 3. prezentovat zákazníkům reklamní obsah přizpůsobený jejich zájmům;

 4. umožnit zákazníkům využívat služby koše;

 5. umožnit prohlížení obsahu umístěného v Obchodě, včetně obsahu.

 6. Zpravodaj.

 

Účet zákazníka

 

 1. 6.2.Prodávající dále poskytuje ve prospěch Zákazníků, kteří si vytvořili Zákaznický účet, následující služby prostřednictvím Internetového obchodu:

 1. zachování relace zákazníka po jeho přihlášení k účtu (pomocí prohlížeče);

 2. ukládání a zpřístupňování historie objednávek Zákazníkovi prostřednictvím Účtu;

 3. umožnit změny údajů zákazníka v rámci účtu zákazníka;

 4. zasílání připomínací zprávy o produktech v nákupním košíku zákazníka.

 1. Účet je možné používat poté, co zákazník společně provede následující kroky:

 1. vyplněním registračního formuláře, uvedením své e-mailové adresy a přidělením hesla a souhlasem se zpracováním svých osobních údajů, přijetím ustanovení těchto Podmínek a Zásad ochrany osobních údajů;

 2. Potvrzení přání zřídit si zákaznický účet aktivací odkazu v e-mailu obdrženém na uvedenou e-mailovou adresu (dvojitá kontrola v procesu);

 3. úspěšnou registraci, která bude potvrzena e-mailem od BOK internetového obchodu.

 1. Smlouva o poskytování služeb je uzavřena, jakmile Zákazník obdrží potvrzení o registraci účtu Zákazníka, které Prodávající zašle na Zákazníkem uvedenou e-mailovou adresu. Účet je poskytován bezplatně na dobu neurčitou. Zákazník má možnost kdykoli a bez udání důvodu Účet vymazat (odstoupit od Účtu) zasláním příslušné žádosti Prodávajícímu (např. prostřednictvím komunikačních prostředků popsaných v bodě 1.3 Obchodních podmínek).

 

Košík

 

 1. Používání nákupního košíku začíná v okamžiku, kdy uživatel přidá první výrobek do nákupního košíku.

 2. Nákupní košík je služba poskytovaná bezplatně po dobu, kdy jsou v nákupním košíku uživatele nezakoupené produkty. Po odeslání a úspěšném zaplacení objednávky je služba ukončena.

 3. Zákazník má možnost samostatně opravit údaje zadané v panelu "Košík" přidáním nebo odebráním dané položky z Košíku. Odstranění položky může mít za následek automatické odstranění i jiné položky z Košíku, a to z důvodu přímého vztahu mezi produkty. Košík rovněž umožňuje Zákazníkovi zjišťovat a upravovat údaje o objednávce, zejména: dodací adresu, fakturační údaje, způsob doručení, způsob platby, přidávání slevových kódů.

 

Zpravodaj

 1. Služba Newsletter zahrnuje:

 1. Služba zasílání novinek spočívá v tom, že uživatelé, kteří se k ní přihlásili (příjemci služby) a kteří poskytli prodávajícímu (poskytovateli služby) svou e-mailovou adresu, dostávají elektronicky, a to i prostřednictvím automatických vyvolávacích systémů, obchodní informace týkající se produktů a služeb prodávajícího a jeho partnerů, zejména informace o jejich aktuální nabídce, akcích, slevách a marketingových akcích (e-mail marketing);

 2. Přijímání obchodních informací týkajících se produktů a služeb Prodávajícího a partnerů Prodávajícího, včetně zejména poukazů nebo speciálních propagačních nabídek (marketingové zásilky), Zákazníky, kteří poskytli Poskytovateli služeb údaje zahrnující jejich jméno, příjmení, ulici, číslo domu, číslo bytu, poštovní směrovací číslo, město, zemi, včetně zejména zadání objednávky nebo vytvoření účtu v Internetovém obchodě poštou;

 3. Pokud zákazník v rámci odběru newsletteru obdrží od prodávajícího jakýkoli digitální obsah, např. e-knihu, použijí se ustanovení našich obchodních podmínek pro odběr newsletteru.

 1. Službu Newsletter lze používat poté, co uživatel provede následující kroky:

 2. uvést alespoň svou e-mailovou adresu nebo telefonní číslo do určeného pole v internetovém obchodě nebo zaškrtnout příslušné políčko pro zasílání obchodních informací prostřednictvím zvoleného komunikačního kanálu;

 3. souhlas s ustanoveními těchto obchodních podmínek (včetně dodatečného kliknutí na aktivační odkaz zaslaný prodávajícím na e-mailovou adresu uvedenou klientem - pokud byla tato funkce zpřístupněna) a potvrzení přečtení zásad ochrany osobních údajů. Poskytovatel služeb může zpřístupnit i jiné způsoby akceptace ustanovení Obchodních podmínek.

 4. Služba Newsletter je poskytována na dobu neurčitou.

 5. Zákazník má možnost se kdykoli a bez udání důvodu odhlásit ze služby zasílání novinek (odstoupení od služby), a to zejména zasláním žádosti o ukončení služby zasílání novinek na kontaktní údaje uvedené v bodě. 1.3 Obchodních podmínek nebo kliknutím na deaktivační odkaz obsažený v e-mailové zprávě zaslané Zákazníkovi v rámci služby Newsletter nebo kliknutím na příslušné tlačítko na webových stránkách Internetového obchodu, na které je odkaz uveden v první zprávě zaslané na telefonní číslo uvedené v souvislosti s registrací služby Newsletter. Odhlášení odběru z jednoho kanálu služby Newsletter, jak je uvedeno výše, neznamená automatické odhlášení odběru z druhého kanálu služby Newsletter.

 6. Prodávající může smlouvu kdykoli vypovědět s jednoměsíční výpovědní lhůtou ze závažných důvodů, kterými se rozumí (uzavřený katalog):

 1. změna právních předpisů upravujících poskytování služeb elektronickými prostředky ze strany Prodávajícího, která má vliv na vzájemná práva a povinnosti stanovené ve Smlouvě, nebo změna výkladu výše uvedených právních předpisů v důsledku soudních rozhodnutí, rozhodnutí, doporučení či dobrozdání věcně příslušných orgánů či institucí;

 2. změna způsobu poskytování služeb výhradně z technických nebo technologických důvodů (zejména aktualizace technických požadavků uvedených v těchto podmínkách);

 3. změna rozsahu nebo poskytování služeb, na které se vztahují ustanovení smluvních podmínek, a to zavedením nových, úpravou nebo zrušením stávajících funkcí nebo služeb, na které se vztahují smluvní podmínky, ze strany poskytovatele služeb.

 1. Poskytovatel služeb zašle své prohlášení v rozsahu výše uvedeného odstavce na e-mailovou adresu nebo telefonní číslo, které klient uvedl při registraci ke službě zasílání novinek.

 2. Prodejce může Smlouvu vypovědět se sedmidenní výpovědní lhůtou nebo odepřít Zákazníkovi právo nadále využívat službu Newsletter, jakož i omezit Zákazníkovi přístup k některému nebo celému obsahu uvedenému výše, a to ze závažných důvodů, tj. v případě hrubého porušení těchto Podmínek ze strany Zákazníka, tj. v případech, kdy Zákazník (uzavřený katalog): užívá Newsletter v rozporu s ustanoveními platných právních předpisů a porušuje práva třetích osob, v rozporu s ustanoveními těchto Obchodních podmínek, v rozporu se zvyklostmi a pravidly společenského soužití, zejména poskytuje protiprávní obsah.

 

 

Stížnosti na elektronické služby

 1. Stížnosti týkající se poskytování elektronických služeb lze podávat v jakékoli formě. Doporučuje se používat komunikační prostředky uvedené v bodě 1.3 těchto podmínek.

 2. Vzorový formulář stížnosti je k dispozici v části Vrácení a stížnosti. Prodávající je povinen na reklamaci odpovědět neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne jejího podání.

 

 1. PODMÍNKY PRO ZADÁNÍ OBJEDNÁVKY A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

Jedná se o velmi důležitou část obchodních podmínek, kde vysvětlujeme, jak můžete naše produkty zakoupit, tj. zadat objednávku a následně uzavřít kupní smlouvu.

 

 1. 4.1. Informace uvedené v Internetovém obchodě představují pouze výzvu k uzavření smlouvy ve smyslu § 71 Občanského zákoníku, kterou Prodávající adresuje Uživatelům, včetně Zákazníků, nikoliv nabídku ve smyslu Občanského zákoníku.

 2. 4.2. Hlavní rysy plnění včetně předmětu plnění a způsobu komunikace s Uživatelem jsou uvedeny na Stránce produktu nebo jiným způsobem vhodným pro daný Produkt v rámci Internetového obchodu. Pokud Produkt nemá určité vlastnosti, charakteristiky nebo funkce (např. se jedná o outletový produkt), Prodávající o tom Uživatele jasně informuje před tím, než Uživatel provede Objednávku.

 3. 4.3.V rámci vývoje Produktů nebo služeb dostupných v Internetovém obchodě a vzhledem k jejich specifické povaze může Prodávající zavést omezení týkající se způsobů zadávání Objednávek na konkrétní Produkty. V případě zadání několika Objednávek najednou, z nichž alespoň jedna podléhá výše uvedenému omezení, může mít tato skutečnost vliv na dostupnost způsobů zadávání Objednávek i pro zbývající Objednávky.

 4. 4.4. K uzavření kupní smlouvy mezi zákazníkem a prodávajícím dochází po odeslání objednávky zákazníkem.

 

Zadávání objednávek

 

 1. 4.5 Prodávající umožňuje Uživateli zadat Objednávku prostřednictvím Internetového obchodu, a to v následujícím pořadí:

 1. Zákazník přidá vybraný produkt (nebo produkty) do košíku a poté přejde k objednávkovému formuláři (nákupní cestě);

 2. Uživatel, který je přihlášen ke svému zákaznickému účtu, potvrdí v objednávkovém formuláři platnost údajů potřebných k zadání objednávky.

 3. Uživatel, který nemá zákaznický účet, musí samostatně vyplnit objednávkový formulář v rozsahu potřebném pro zadání objednávky. Ve formuláři je nutné uvést následující údaje o Zákazníkovi: jméno a příjmení, adresu (ulice, číslo domu/bytu, PSČ, město, země), e-mailovou adresu, kontaktní telefonní číslo a údaje týkající se Kupní smlouvy: místo a způsob dodání Výrobku/ů, způsob platby. U Zákazníků, kteří nejsou Spotřebiteli, je nutné uvést také firmu a daňové identifikační číslo. V případě Podnikatelů - Zákazníků může Prodávající požádat o uvedení čísla PKD podnikatele.

 4. Uvedení neaktuálních nebo nepravdivých údajů při vyplňování objednávkového formuláře může v každém případě zabránit zpracování objednávky a uzavření kupní smlouvy.

 5. Při vyplňování Objednávkového formuláře zvolte způsob úhrady Ceny a uveďte způsob dodání Výrobku, pokud je předmětem přepravy.

 6. Zákazník zašle prodávajícímu objednávku (předloží nabídku). V případě Zákazníka, který nemá Účet a dříve neakceptoval Obchodní podmínky, je nutné akceptovat Obchodní podmínky a přečíst si Zásady ochrany osobních údajů.

 7. V závislosti na zvoleném způsobu platby za Objednávku může být Zákazník přesměrován na stránky poskytovatele platebních služeb třetí strany, aby provedl platbu nebo poskytl údaje pro nákup na splátky nebo jako odloženou platbu.

 1. Prodávající v reakci na Objednávku neprodleně zašle Zákazníkovi automatickou zprávu na e-mailovou adresu, kterou Zákazník za tímto účelem uvedl, potvrzující přijetí Objednávky.

 2. Po ověření Objednávky zašle Prodávající bez zbytečného odkladu Zákazníkovi zprávu na uvedenou e-mailovou adresu:

 1. potvrzení o přijetí jedné nebo více jednotlivých nabídek na Výrobky učiněných v rámci Objednávky a potvrzení o uzavření Kupní smlouvy (přijetí Objednávky s ohledem na Výrobky uvedené ve zprávě); nebo

 1. informace o nemožnosti přijmout všechny nabídky na produkty podané v rámci objednávky, např. z důvodu nezaplacení.

 1. Kupní smlouva je uzavřena, jakmile je potvrzena nabídka (nabídky) Objednávky, tj. jakmile je Zákazníkovi zaslán výše uvedený e-mail týkající se v něm uvedených produktů.

 2. Zadáním objednávky objednatel souhlasí se zasláním vyúčtování/faktury, opravné faktury a duplikátů těchto dokumentů v elektronické podobě na uvedenou e-mailovou adresu. Spolu s potvrzením Objednávky zašle Prodávající vyúčtování / fakturu. Zákazník současně prohlašuje, že výše uvedené elektronické faktury bude dostávat na jím uvedenou e-mailovou adresu.

 3. 1.10.Pokud není možné přijmout všechny nebo některé nabídky učiněné v rámci Objednávky, BOK kontaktuje Zákazníka za účelem:

 1. informovat Zákazníka, že není možné přijmout všechny nabídky podané v rámci Objednávky; nebo

 2. potvrzení Zákazníka o jeho vůli dokončit Objednávku v části, ve které Prodávající souhlasil s přijetím nabídek na uzavření Kupní smlouvy. Zákazník pak může Objednávku zrušit v celém rozsahu (v rozsahu všech nabídek), čímž není dotčeno jeho právo odstoupit od smlouvy. Zrušení Objednávky Zákazníkem zbavuje Prodávajícího povinnosti pokračovat v Objednávce. V případě zrušení Objednávky se přiměřeně použije následující oddíl.

 1. Pokud není možné nabídku (nabídky) učiněnou v rámci Objednávky přijmout, Kupní smlouva ohledně Produktů uvedených v BOK není uzavřena a Prodávající neprodleně, nejpozději do 14 dnů, vrátí Zákazníkovi platby uhrazené Zákazníkem v rozsahu, v jakém nebyla Kupní smlouva uzavřena.

 2. Prodávající může nezávisle na tom informovat Zákazníka o stavu Objednávky, a to zejména zasíláním zpráv na Zákazníkem uvedenou e-mailovou adresu, SMS zprávou nebo telefonickým kontaktem.

 3. Prodávající se snaží zajistit dostupnost všech výrobků a plnění kupní smlouvy. V případě nemožnosti plnění v mimořádných nebo nepředvídaných situacích a v dalších situacích vymezených zákonem se mohou uplatnit příslušná ustanovení občanského zákoníku, včetně § 493-495 občanského zákoníku, zejména pokud jde o povinnost vrátit plnění Spotřebiteli bez zbytečného odkladu.

 4. Celková hodnota Objednávky zahrnuje Cenu, náklady na dopravu a případné další náklady na volitelné placené služby vybrané Zákazníkem. Prodávající může v jím zvoleném období stanovit hranici minimální hodnoty Objednávky, při jejímž dosažení je zaslání Produktů zdarma. Zákazník je před podáním Objednávky a před uzavřením Kupní smlouvy informován o celkové ceně Výrobku včetně daně, jakož i o nákladech na dodání a dalších nákladech, a pokud výši těchto nákladů nelze určit, o povinnosti je uhradit.

 5. Akce platné v internetovém obchodě se nesčítají, pokud není v ustanoveních Akce výslovně uvedeno jinak.

 

 1. ZPŮSOBY PLATBY A LHŮTY PRO PRODUKT

 

Jsme flexibilní - náš obchod umožňuje různé platební metody. Podívejte se, jak můžete zaplatit za svou objednávku.

 

 1. 5.1.Prodávající zpřístupňuje Zákazníkovi různé způsoby úhrady Objednávky prostřednictvím důvěryhodných platebních zprostředkovatelů:

 1. elektronické platby (např. BLIK, Przelewy24);

 2. platba klasickým bankovním převodem;

 1. Aktuálně dostupné způsoby platby jsou uvedeny v Internetovém obchodě a jsou prezentovány před tím, než Zákazník podá Objednávku a před uzavřením Kupní smlouvy. Dostupné způsoby platby mohou záviset na způsobu dodání zvoleném Zákazníkem nebo na vlastnostech Produktu. Dostupné způsoby platby se mohou měnit v případě, že je podáno více Objednávek současně, a to zejména s ohledem na Produkty, na které se vztahují.

 2. Pokud prodávající neobdrží platbu zákazníka, může BOK kontaktovat zákazníka a připomenout mu platbu a opuštěný nákupní košík, a to i zasláním e-mailu (transakční e-mail). Neprovedení platby do 2 dnů od odeslání Objednávky a následně v další 2denní lhůtě bude mít za následek nepřijetí nabídky učiněné Zákazníkem v rámci Objednávky. Zákazník může Objednávku rovněž zrušit, aniž by mu vznikly jakékoli následky, a to tak, že kontaktuje Prodávajícího prostřednictvím BOK až do obdržení zprávy, že Objednávka byla odeslána, aniž by bylo dotčeno právo Zákazníka na odstoupení od smlouvy.

 

 1. NÁKLADY, ZPŮSOB A ČAS DODÁNÍ VÝROBKU.

 

Dodání produktu je velmi důležitou součástí plnění vaší objednávky. Naším cílem je, aby vám byl výrobek doručen co nejrychleji.

 

 1. 6.1. Výrobek bude dodán externí společností - poštovním operátorem (např. kurýrní společností nebo společností zajišťující svoz), kterou si Zákazník vybere při podání Objednávky.

 2. 6.2. Dodání Výrobku Zákazníkovi je zpoplatněno, pokud Zákazník nezadal Objednávku s dodáním zdarma, po splnění kritérií pro dodání zdarma nebo v průběhu Akční akce na dodání zdarma. Aktuálně dostupné náklady na dodání Produktu budou Zákazníkovi sděleny před podáním Objednávky a uzavřením Kupní smlouvy.

 3. 6.3. Dostupné způsoby dodání mohou záviset na způsobu platby zvoleném Zákazníkem nebo na vlastnostech Produktu. Dostupné způsoby doručení se mohou změnit v případě, že je podáno několik Objednávek současně, zejména s ohledem na Výrobky, kterých se týkají.

 4. 6.4.Dodání bude obvykle provedeno do 2 dnů od potvrzení objednávky. Celková doba dodání objednaného Výrobku se skládá z :

 1. doba, kterou prodávající potřebuje k přípravě objednávky k odeslání (do 3 pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky prodávajícím). Pokud je objednáno více Produktů, bude Objednávka předána k dodání po přípravě Produktu s nejdelší dobou přípravy;

 2. a dobu doručení Výrobku zvolenou kurýrní společností nebo jiným poštovním operátorem. Doba dodání kurýrní společností nebo jiným poštovním operátorem je uvedena ve fázi podání Objednávky a závisí na typu objednaného Produktu a lhůtách příslušné kurýrní společnosti nebo jiného poštovního operátora.

 1. 2.5. Ve výjimečných situacích může být dodací lhůta prodloužena, o čemž bude prodávající zákazníka informovat (např. období výprodeje, období prázdnin, nepředvídatelné okolnosti, jako je vypuknutí pandemie).

 2. Pokud je předmětem Kupní smlouvy Produkt nabízený v našem obchodě jako tzv. předprodej (což je vždy uvedeno v popisu Produktu), prodlužuje se čekací doba na 2 týdny počítané od data odeslání Objednávky. K této době je třeba připočítat dobu doručení Produktu dopravcem (obvykle 1-3 pracovní dny od data odeslání).

 3. 2.7.V případě, že dojde k prodloužení doby přípravy Objednávky nebo doby dodání Produktu, vyhrazuje si Prodávající právo kontaktovat Zákazníka a informovat ho o důvodu zpoždění a o novém plánovaném termínu dodání.

 4. 2.8.Doba odeslání Objednávky se může prodloužit v případě Výrobků, které budou vyžadovat personalizaci na objednávku Zákazníka. O době expedice bude Zákazník informován na Kartě výrobku nebo při podání Objednávky.

 5. 2.9.Při převzetí zásilky s Výrobkem od kurýra nebo provozovatele poštovních služeb by si měl Zákazník, pokud je to možné, ověřit u dopravce, že byl Výrobek doručen vcelku a bez závad. Pokud byl Produkt dopravcem poškozen, měl by být sepsán protokol o poškození a měl by být informován Prodávající.

 6. 2.10.Kurýrní společnosti, provozovatelé poštovních služeb a společnosti provozující sběrná střediska mají své vlastní předpisy o způsobu doručování (včetně případných reklamací doručení, kdy a jak nahlásit poškození zásilky a dalších důležitých záležitostí) - podrobnosti naleznete na internetových stránkách doručovacích společností. Před výběrem způsobu doručení si prosím přečtěte tyto podmínky.

 

 1. REKLAMACE VÝROBKU

 

Velkou pozornost věnujeme kvalitě zpracování našich výrobků. Pokud však máte k zakoupenému zboží výhrady - zjistěte, jak u nás můžete snadno uplatnit reklamaci.

 

 1. 8.1.Zákazník, který je spotřebitelem, je oprávněn reklamovat zakoupený výrobek.

 2. 8.2. Zákazník, který je Podnikatelem-spotřebitelem, má právo uplatnit reklamaci v souladu s platnými předpisy v tomto ohledu, přičemž odpovědnost Prodávajícího ze záruky za fyzické vady Výrobků je omezena částkou, kterou Podnikatel-spotřebitel zaplatil Prodávajícímu za nákup daného Výrobku/služby.

 3. 8.3. Prodávající odpovídá za soulad plnění se Smlouvou, zejména je povinen dodat Zákazníkovi Produkt bez vad a v souladu s uzavřenou Kupní smlouvou. 8.4. Prodávající neodpovídá za nesoulad Produktu se Smlouvou v rozsahu uvedeném v § 43b odst. 2 nebo 3 Zákona o právech spotřebitelů, pokud byl Spotřebitel výslovně informován o tom, že se určitá vlastnost Produktu odchyluje od požadavků na soulad se Smlouvou, a nejpozději při uzavření Kupní smlouvy výslovně a samostatně akceptoval jeho vlastnosti.

 4. 8.4. Prodávající odpovídá za nesoulad Výrobku se Smlouvou, který existoval v době jeho dodání Spotřebiteli a který se projevil do 2 let od tohoto okamžiku, pokud není doba použitelnosti Výrobku delší.

 5. 8.5.Reklamaci může zákazník podat jakoukoli formou. Doporučujeme podat stížnost pomocí forem komunikace, které jsou k dispozici v oddíle 1. 3 Obchodních podmínek.

 6. 8.6. V případě nesouladu výrobku se smlouvou má zákazník, který je spotřebitelem a podnikatelem-spotřebitelem, práva stanovená v kapitole 5A - Zákon o právech spotřebitelů (dále jen: nesoulad zboží se smlouvou).

 7. 8.7.Pokud zboží není ve shodě se smlouvou, může spotřebitel požadovat:

 1. jeho oprava

 2. nebo vyměnit.

Prodávající může provést výměnu, pokud spotřebitel požaduje opravu, nebo prodávající může provést opravu, pokud spotřebitel požaduje výměnu, pokud uvede zboží do souladu se smlouvou způsobem, který si spotřebitel zvolil:

 1. je nemožné

 2. nebo by to pro prodávajícího znamenalo nadměrné náklady.

Pokud oprava nebo výměna není možná nebo by si vyžádala nadměrné náklady prodávajícího, může prodávající odmítnout uvést zboží do souladu se smlouvou.

Prodávající opraví nebo vymění zboží na své náklady v přiměřené lhůtě od okamžiku, kdy byl prodávající spotřebitelem informován o nesouladu zboží se smlouvou. Spotřebitel je povinen zpřístupnit prodávajícímu zboží, které je předmětem opravy nebo výměny. Prodávající si zboží vyzvedne na své náklady.

 1. 2.8.Spotřebitel je rovněž oprávněn učinit prohlášení o snížení ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:

 1. Prodávající odmítne uvést zboží do souladu se smlouvou;

 2. Prodávající neuvede zboží do souladu se smlouvou;

 3. nesoulad zboží se smlouvou trvá i přesto, že se prodávající snažil uvést zboží do souladu se smlouvou;

 4. nesoulad zboží se smlouvou je takový, že odůvodňuje buď snížení ceny, nebo odstoupení od smlouvy bez předchozí žádosti o opravu nebo výměnu;

 5. prohlášení prodávajícího nebo okolnosti jasně naznačují, že prodávající neuvede zboží do souladu se smlouvou v přiměřené lhůtě nebo bez zbytečných obtíží pro spotřebitele.

 1. Pokud spotřebitel učiní prohlášení o snížení ceny, budou částky splatné v důsledku uplatnění tohoto práva vráceny zákazníkovi nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávající obdrží prohlášení zákazníka o snížení ceny. Vrácení peněz bude provedeno stejným způsobem platby, který Zákazník použil při platbě za zboží, pokud Zákazník výslovně nesouhlasí s jiným způsobem vrácení peněz.

 2. Pokud spotřebitel uplatní právo na odstoupení od smlouvy v situacích uvedených v § 43e odst. 1 zákona o právech spotřebitelů, vrátí zboží prodávajícímu bez zbytečného odkladu. Veškeré náklady spojené s vrácením zboží za okolností uvedených v předchozí větě nese prodávající. Prodávající vrátí kupní cenu do 14 dnů od obdržení zboží nebo dokladu o jeho vrácení.

 3. Prodávající odpovídá za nesoulad zboží se smlouvou, který existoval v době dodání a byl zjištěn do 2 let od tohoto okamžiku. Nároky zákazníka z nesouladu zboží se smlouvou se promlčují po 6 letech ode dne, kdy se nesoulad zboží se smlouvou projevil. Konec promlčecí lhůty připadá na poslední den kalendářního roku.

 4. Doporučujeme, aby zákazník v popisu stížnosti uvedl:

 1. (1) informace a okolnosti týkající se předmětu reklamace, zejména druh a datum výskytu vady; (2) požadavek na uvedení Produktu do souladu s Kupní smlouvou nebo prohlášení o snížení ceny či odstoupení od Kupní smlouvy; a (3) kontaktní údaje reklamujícího (jméno a příjmení, korespondenční adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa) - to Prodávajícímu usnadní a urychlí vyřízení reklamace. Požadavky uvedené v předchozí větě mají pouze doporučující charakter a nemají vliv na účinnost reklamací podaných s vynecháním doporučeného popisu reklamace.

 1. Prodávající je povinen reagovat na stížnost zákazníka neprodleně, nejpozději však do 14 dnů od jejího obdržení. V opačném případě se má za to, že prodávající reklamaci uznal.

 2. Pokud bude pro reakci Prodávajícího na reklamaci Zákazníka, který je podnikatelem, nebo pro uplatnění práv Zákazníka, který je podnikatelem, vyplývajících ze záruky, nezbytné dodat Prodávajícímu Produkt, je Zákazník v souladu s § 561 ve spojení s § 354 odst. 2 občanského zákoníku povinen dodat Produkt na náklady Prodávajícího.

 

 

 1. 10.MIMOSOUDNÍ POSTUPY PRO PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A ZJEDNÁVÁNÍ NÁPRAVY A PRAVIDLA PŘÍSTUPU K TĚMTO POSTUPŮM

 

Vycházíme z předpokladu, že v případě rozdílných názorů s klientem stojí za to si promluvit a pokusit se dosáhnout vzájemné dohody na smírném základě. Podívejte se, jak můžeme spor vyřešit.

 

 1. Využití mimosoudních postupů pro podávání stížností a zjednávání nápravy je dobrovolné. Následující ustanovení mají pouze informativní charakter a nepředstavují povinnost prodávajícího využít mimosoudní způsoby řešení sporů. Prohlášení Prodávajícího o souhlasu či nesouhlasu s účastí na postupu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů předkládá Prodávající v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči v případě, že na základě reklamace podané Spotřebitelem nebyl spor vyřešen.

 2. Pravidla pro vedení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů a povinnosti podnikatelů jsou v tomto ohledu vymezeny samostatně v zákoně (včetně zejména zákona ze dne 23. září 2016 o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů) nebo v předpisech uplatňovaných příslušnými subjekty příslušnými k řešení spotřebitelských sporů. Podrobné informace o možnosti zákazníka, který je spotřebitelem, využít mimosoudních způsobů vyřizování stížností a uplatňování nároků, jakož i pravidla přístupu k těmto postupům, lze získat v kancelářích a na internetových stránkách okresních (městských) spotřebitelských ombudsmanů, společenských organizací, mezi jejichž zákonné úkoly patří ochrana spotřebitele, zemských inspektorátů obchodní inspekce, zejména také na následující internetové adrese Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. Předseda Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele vede otevřený rejstřík subjektů oprávněných vést řízení o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů.

 3. Zákazník, který je spotřebitelem, má k dispozici následující příklady mimosoudních postupů pro podávání stížností a zjednávání nápravy:

 1. Zákazník je oprávněn obrátit se na stálý smírčí spotřebitelský soud uvedený v článku 37 zákona ze dne 15. prosince 2000 o obchodní inspekci za účelem řešení sporu vyplývajícího z uzavřené kupní smlouvy.

 2. Zákazník může získat bezplatnou pomoc při řešení sporu mezi zákazníkem a prodávajícím, a to i s využitím bezplatné pomoci okresního (městského) spotřebitelského ombudsmana nebo společenské organizace, k jejímž zákonným úkolům patří ochrana spotřebitele (např. Svaz spotřebitelů, Sdružení polských spotřebitelů).

 3. Na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr poskytuje Evropská komise platformų pro online řešení spotřebitelských sporů. Prodávající se v současné době tohoto dobrovolného alternativního postupu řešení sporů neúčastní.

 

 1. 11.PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY (VRÁCENÍ ZBOŽÍ)

 

Víme, že ne vždy chtějí spotřebitelé využít svého zákonného práva na vrácení zboží. Plně to chápeme. Zjistěte, jak rychle a snadno můžete u nás odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku.

 

 1. 11.1. Zákazník, který je spotřebitelem a uzavřel smlouvu na dálku nebo mimo obchodní prostory, může od smlouvy odstoupit bez udání důvodu a bez jakýchkoli nákladů, s výjimkou nákladů stanovených zákonem, do 14 dnů od převzetí zakoupeného výrobku. Úprava této části obchodních podmínek se vztahuje i na Podnikatele - Spotřebitele, který prohlašuje, že uplatňuje právo na odstoupení od smlouvy na základě zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů, neboť uzavřel smlouvu, která přímo souvisí s jeho podnikatelskou činností a samotná smlouva pro něj nemá profesionální charakter.

 2. 11.2.K dodržení lhůty postačí, pokud spotřebitel nebo podnikatel-spotřebitel učiní prohlášení prodávajícímu před uplynutím lhůty. Spotřebitel nebo Podnikatel-spotřebitel může učinit jakékoliv jednoznačné prohlášení, ve kterém informuje o svém odstoupení od Kupní smlouvy.

 3. 11.3. Prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy lze podat prostřednictvím návratového formuláře umístěného v obchodních podmínkách nebo v jiné formě na údaje uvedené v bodě 1.3 obchodních podmínek.

 4. 11.4. Spotřebitel a podnikatel - Spotřebitel nese sám náklady na vrácení výrobku (náklady na zpětné poštovné od spotřebitele k prodávajícímu).

 5. 11.5. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy začíná běžet ode dne, kdy spotřebitel, podnikatel-spotřebitel nebo třetí osoba jiná než přepravce (zprostředkovatel) určený spotřebitelem převezme výrobky, a v případě kupní smlouvy, která zahrnuje více výrobků, které jsou dodávány odděleně, po dávkách nebo částech, ode dne, kdy spotřebitel převezme poslední výrobek, dávku nebo část.

 6. 11.6. Spotřebitel a podnikatel - Spotřebitel je povinen vrátit výrobek prodávajícímu neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy odstoupil od kupní smlouvy. Pro dodržení lhůty postačí vrátit výrobek před uplynutím doby jeho použitelnosti. Spotřebitel může výrobek vrátit na následující adrese: Wiarusa 20, 32-087 Zielonki.

 7. 11.7. Spotřebitel a podnikatel - Spotřebitel by měl vrácený výrobek zabezpečit tak, aby se během přepravy nepoškodil.

 8. 11.8.V případě účinného odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku se má za to, že smlouva nebyla uzavřena.

 9. 11.9.Prodávající je povinen vrátit Spotřebiteli neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne doručení prohlášení Spotřebitele nebo Podnikatele-spotřebitele o odstoupení od smlouvy, všechny platby uhrazené Spotřebitelem, včetně nákladů na dodání výrobku (s výjimkou dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Spotřebitelem zvoleného jiného způsobu dodání, než je nejlevnější běžný způsob dodání dostupný v Internetovém obchodě). Prodávající může zadržet vrácení peněz, dokud si nevyzvedne vrácené zboží nebo nám nezašle potvrzení o odeslání, podle toho, co nastane dříve.

 10. 11.10.Uplatní-li Spotřebitel nebo Podnikatel-spotřebitel své zákonné právo na odstoupení od smlouvy, vrátí Prodávající platbu stejným způsobem platby, jaký použil Spotřebitel, pokud se Spotřebitel výslovně nedohodl na jiném způsobu vrácení platby, který Spotřebiteli nepřináší žádné náklady.

 11. 11.11.Uplatní-li Spotřebitel nebo Podnikatel-spotřebitel své zákonné právo na odstoupení od smlouvy, odpovídá Spotřebiteli nebo Podnikateli-spotřebiteli za snížení hodnoty Produktu, které vzniklo v důsledku používání Produktu nad rámec nutný pro zjištění povahy, vlastností a funkčnosti Produktu nebo v souvislosti s nesprávnou péčí o Produkt nebo nesprávným zabalením Produktu při jeho zaslání zpět Prodávajícímu. Odpovědnost Spotřebitele nebo Podnikatele-spotřebitele může zahrnovat zejména nemožnost uvést Výrobek do prodeje jako plnohodnotný výrobek, náklady na opětovné připevnění visaček a ochranných prvků na Výrobek, jakož i náklady na uvedení Výrobku do stavu umožňujícího jeho opětovné uvedení do prodeje prostřednictvím Internetového obchodu, včetně nákladů na odborné posouzení Výrobku a nákladů na odstranění vad zjištěných v důsledku tohoto posouzení (v rozsahu, v jakém tyto vady vznikly v důsledku užívání Výrobku Spotřebitelem nad rámec nutný ke zjištění jeho povahy, vlastností a fungování).

 12. 11.12.Zákonné právo na odstoupení od smlouvy se na spotřebitele a podnikatele-spotřebitele nevztahuje v následujících případech:

 1. Pokud je překročena 14denní lhůta pro informování prodávajícího o vašem přání odstoupit od kupní smlouvy;

 2. v situacích uvedených v článku 38 zákona o právech spotřebitelů.

 

 1. 12.PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

 

V této části uvádíme, jaká práva duševního vlastnictví na našich webových stránkách chráníme a jaká pravidla musíte dodržovat.

 

 1. 12.1.Veškerá práva k Internetovému obchodu, zejména autorská práva, práva duševního vlastnictví k jeho názvu, internetové doméně, jakož i k formulářům, právním dokumentům, logům, ochranným známkám, textům, grafice, fotografiím a jinému obsahu zveřejněnému Prodávajícím, náleží Prodávajícímu a jejich užívání je možné pouze v souladu s Obchodními podmínkami.

 2. 12.2. Je zakázáno kopírovat, reprodukovat, upravovat, rozmnožovat nebo šířit jakoukoli část internetového obchodu, služby nebo jejích prvků bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího, s výjimkou případů výslovně povolených ustanoveními platných právních předpisů a těchto obchodních podmínek. Prodávající je oprávněn podniknout kroky, a to i prostřednictvím soudního řízení, k ochraně svých zájmů a zájmů Zákazníků Internetového obchodu.

 3. 12.3. Práva na používání, kopírování a šíření dat dostupných na stránkách podléhají ustanovením zákona o autorských a souvisejících právech.

 4. 12.4.Využití údajů internetového obchodu pro komerční účely je možné pouze po předchozím oznámení a písemném souhlasu prodávajícího.

 

 1. 13.OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Zjistěte, jak se staráme o vaše osobní údaje.

 

 1. 13.1.Zásady ochrany osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu "Zásady ochrany osobních údajů".

 2. 13.2.Pravidla pro používání souborů cookie na webových stránkách jsou uvedena v dokumentu "Zásady používání souborů cookie".

 

 1. 14.USTANOVENÍ PRO ZÁKAZNÍKY, KTEŘÍ NEJSOU SPOTŘEBITELI

 

Pokud nakupujete v našem obchodě a nejste spotřebitel - tato část obchodních podmínek je určena vám.

 

 1. 14.1.Tento 13. bod obchodních podmínek a ustanovení v něm obsažená se vztahují pouze na zákazníky, kteří nejsou spotřebiteli a podnikateli - spotřebiteli.

 2. 14.2. Od okamžiku, kdy Prodávající předá Produkt dopravci, přecházejí výhody a břemena spojená s Produktem a nebezpečí náhodné ztráty nebo poškození Produktu na Zákazníka, který není Spotřebitelem. V takovém případě Prodávající neodpovídá za jakoukoli ztrátu, úbytek nebo poškození Produktu, k nimž dojde od jeho převzetí k přepravě do jeho vydání Zákazníkovi, a za jakékoli prodlení s přepravou zásilky.

 3. 14.3. V souladu s § 558 odst. 1 občanského zákoníku je vyloučena záruční odpovědnost Prodávajícího za Výrobek vůči Zákazníkovi, který není Spotřebitelem.

 4. 14.4. Prodávající ani jeho zaměstnanci, oprávnění zástupci a zmocněnci neodpovídají zákazníkovi, jeho subdodavatelům, zaměstnancům, oprávněným zástupcům a/nebo zmocněncům za jakoukoli škodu, včetně ušlého zisku, pokud škodu nezpůsobili úmyslně.

 5. 14.5.Vždy, když je stanovena odpovědnost Prodávajícího, jeho zaměstnanců, oprávněných zástupců a/nebo zástupců, je tato odpovědnost ve vztahu k Zákazníkovi, který není Spotřebitelem, bez ohledu na její právní základ, omezena - jak v rámci jednoho nároku, tak v rámci všech nároků celkem - na výši zaplacené Ceny a nákladů na dodání za poslední Kupní smlouvu a pokrývá pouze skutečně vzniklou škodu.

 6. 14.6. Veškeré spory vzniklé mezi Prodávajícím a Zákazníkem, který není Spotřebitelem, budou předloženy soudu příslušnému podle sídla Prodávajícího.

 7. 14.7.Ve vztahu k zákazníkům, kteří nejsou spotřebiteli, může prodávající kdykoli změnit obchodní podmínky na základě obecně platných právních předpisů.

 

 1. 15.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 1. 15.1. Nařízení vstupuje v platnost dne 8. 12. 2020.

 2. 15.2.Předpisy jsou k dispozici v polštině, angličtině a češtině.

 3. 15.3.V záležitostech, které nejsou upraveny tímto řádem, se použijí ustanovení obecně platných právních předpisů.

 4. 15.4.Pokud kogentní ustanovení zákona nestanoví jinak, řídí se všechny spory vyplývající z těchto smluvních podmínek polským právem.

 5. 15.5. Pokud kogentní ustanovení právních předpisů země obvyklého pobytu Zákazníka stanoví pro Zákazníka výhodnější podmínky než ustanovení polského práva a ustanovení těchto Obchodních podmínek, použijí se ustanovení právních předpisů země obvyklého pobytu Zákazníka.

 6. 15.6.Obsah těchto obchodních podmínek se může měnit. O případných změnách bude Internetový obchod informovat zveřejněním informace na webových stránkách Internetového obchodu, v případě Uživatelů přihlášených k odběru novinek nebo majících aktivní Zákaznický účet formou e-mailové zprávy.

 

nahoru
Sklep jest w trybie podglądu
Zobrazit plnou verzi stránky
Sklep internetowy Shoper.pl