Dostawa za 1 zł od 300 zł

-10% na wszystko lub

-15% na wszystko, jeśli Twoje zamówienie przekroczy 250 zł 

kod:MAMA

Promocje
Czapka LATTE MAMA grafit blue
Czapka LATTE MAMA grafit blue

45,00 zł

Cena regularna: 69,00 zł

Najniższa cena: 45,00 zł
szt.
Bluzka do karmienia NOW AND THEN grafit blue
Bluzka do karmienia NOW AND THEN grafit blue

89,00 zł

Cena regularna: 110,00 zł

Najniższa cena: 110,00 zł
Produkt dnia
komplet Oh, BABY! MINI kawa
komplet Oh, BABY! MINI kawa

220,00 zł

Producenci
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Zásady ochrany osobních údajů 2.0

Zásady ochrany osobních údajů verze 2.0 jsou účinné od 1.3.2023.

 

§ 1 OBECNÉ INFORMACE

 

 1. Zásady ochrany osobních údajů internetového obchodu nepředstavují zdroj závazků pro návštěvníka (včetně návštěvníka) a zákazníka internetového obchodu. Slouží pouze pro informační účely a nejsou smlouvou ani předpisem.

 2. Všechny výrazy a slova psaná s velkým písmenem (např. Internetový obchod, Zákazník atd.) se chápou v souladu s obsahem Obchodních podmínek Internetového obchodu.

 3. V případě jakéhokoli rozporu mezi těmito Zásadami ochrany osobních údajů a souhlasy udělenými jednotlivci se zpracováním osobních údajů je právním základem pro určení rozsahu činností Správce dobrovolně udělený souhlas nebo právní ustanovení, která se vztahují na danou skutkovou situaci.

§ 2 SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 1. Správcem vašich osobních údajů je Clematis Robert Włodarczyk spółka jawna ul. Seraf 13 in Wieliczka,NIP: 6832081650, KRS:0000472389, REGON:122914790(dále jen: správce).

 2. Ve všech záležitostech týkajících se ochrany osobních údajů vám doporučujeme, abyste nás kontaktovali na výše uvedené adrese nebo prostřednictvím e-mailové adresy: [email protected]

 3. Na uvedenou adresu můžete také zaslat žádost o informace o tom, jaké osobní údaje o vás uchováváme a pro jaké účely je zpracováváme.

 4. Správce informuje, že korespondenci uchovává pro statistické účely a pro zlepšení systému podpory v rámci RODO, jakož i pro řešení stížností a případných rozhodnutí o správním zásahu na základě oznámení na uvedeném zákaznickém účtu. Takto shromážděné adresy a údaje nebudou použity pro komunikaci k jiným účelům než k vyřízení žádosti, zejména nebudou použity pro marketingové účely a nebudou předány třetím stranám.

 5. Při kontaktování Správce za účelem provedení konkrétního úkonu (např. podání stížnosti, vrácení zboží) může Správce opětovně požádat dotčenou osobu o poskytnutí údajů, včetně osobních údajů, např. v podobě jména, příjmení, adresy bydliště, e-mailové adresy, aby potvrdil její totožnost a umožnil zpětné kontaktování dotčené osoby v dané věci a provedení požadovaného úkonu. Poskytnutí těchto údajů není povinné, ale může být nezbytné k provedení činnosti nebo získání informací, které dotyčnou osobu zajímají.

 6. Pokud jste nám udělili dodatečný souhlas s používáním souborů cookie, mohou být správci údajů získaných z vašich online aktivit také naši důvěryhodní partneři.

§ 3 ZÍSKÁVÁNÍ DAT A ÚČEL JEJICH ZPRACOVÁNÍ

 

 1. Osobní údaje zpracováváme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen: RODO) a dalšími právními předpisy o ochraně osobních údajů platnými v době zpracování některých údajů.

 2. Podle znění uvedených právních předpisů se za osobní údaje považují informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokační údaje, online identifikátor nebo jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity fyzické osoby.

 3. Dbáme na to, aby údaje, které od vás získáme, byly důvěrné, bezpečné a zpracovávané pouze v nezbytných případech. Údaje zpracováváme zákonně, korektně a transparentně vůči subjektu údajů. Zpracováváme pouze takové údaje a pouze takového obsahu, které jsou nezbytné pro zákonný účel, tj. důvod zpracování. Osobní údaje jsou shromažďovány s náležitou péčí a jsou odpovídajícím způsobem chráněny před přístupem neoprávněných osob. K ochraně osobních údajů před náhodnou ztrátou a neoprávněným přístupem, použitím, změnou nebo zveřejněním používáme vhodná a přiměřená bezpečnostní opatření a nejmodernější technologie. Osobní údaje uchováváme způsobem, který umožňuje identifikaci subjektu údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou údaje zpracovávány.

 4. Správce získává informace o osobních údajích následujícími způsoby:

  1. provedením nákupu v Obchodě (internetovém obchodě) Zákazníkem;

  2. registrací zákaznického účtu;

  3. prostřednictvím dobrovolného odběru zpravodaje;

  4. dobrovolným zadáním informací do e-mailové zprávy;

  5. zasláním stížnosti, žádosti, dotazu nebo dopisu jiné povahy;

  6. prostřednictvím informací dobrovolně uvedených v e-mailu zaslaném v souvislosti s přáním spolupracovat;

  7. zveřejněním recenze produktu;

  8. prostřednictvím souborů cookie, pixelů nebo podobných internetových technologií.

 5. Rádi bychom vás informovali, že účel a rozsah údajů zpracovávaných Správcem vyplývá ze souhlasu Návštěvníka webových stránek nebo Zákazníka nebo z ustanovení zákona a ve vybraných případech je dále upřesněn v důsledku jednání těchto osob v Internetovém obchodě nebo prostřednictvím jiných komunikačních kanálů.

 6. Poskytnutí osobních údajů Návštěvníkem nebo Zákazníkem Internetového obchodu je dobrovolné, ale je nezbytné pro využití některých funkcí Internetového obchodu (např. zadání Objednávky a její vyřízení Zákazníkem, registrace Zákaznického účtu nebo použití kontaktních formulářů).

 7. V každém případě je rozsah údajů potřebných k uzavření příslušné smlouvy předem uveden v internetovém obchodě (označujeme údaje, jejichž poskytnutí je nezbytné k uzavření smlouvy/využití konkrétní funkce), v jiných komunikačních kanálech s návštěvníkem nebo zákazníkem nebo v obchodních podmínkách. Důsledkem neposkytnutí osobních údajů může být nemožnost efektivně využívat funkcionality Webových stránek, např. nemožnost provést objednávku.

 8. Správce získává vaše osobní údaje za následujícím účelem:


 

Účel zpracování

Právní základ

Případný legitimní účel

Vedení statistik.

Čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO.

Abychom měli informace o statistikách naší činnosti, které nám umožňují zlepšovat naše obchodní operace.

provádění marketingu vlastních výrobků a služeb bez použití elektronických komunikací.

Čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO.

provádění marketingových aktivit na podporu podnikání.

provádění marketingu vlastních produktů a služeb pomocí elektronických komunikací, včetně profilování.

čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO, zatímco tyto činnosti jsou vzhledem k dalším platným předpisům, zejména zákonu o telekomunikacích a zákonu o poskytování elektronických služeb, prováděny pouze na základě souhlasů (čl. 6 odst. 1 písm. a) RODO).


Provádění marketingových aktivit na podporu podnikání pomocí e-mailových adres. Prezentace reklam, úprava slev a propagačních akcí.

Zveřejnění názoru v internetovém obchodě.

Čl. 6 odst. 1 písm. a) RODO.

Průzkum spokojenosti s výrobky.

Vyřizování žádostí podaných prostřednictvím kontaktního formuláře, e-mailů, stížností a dalších žádostí.

Čl. 6 odst. 1 písm. a) RODO; čl. 6 odst. 1 písm. c) RODO.

Odpovídání na žádosti a dotazy podané prostřednictvím kontaktního formuláře nebo jakoukoli jinou formou, včetně ukládání citlivých žádostí a poskytnutých odpovědí za účelem zachování odpovědnosti. Vyřizování žádostí, odpovídání na stížnosti spotřebitelů. Vyšetřování a obhajoba nároků, včetně nároků třetích stran.

Údržba zákaznického účtu.

Čl. 6 odst. 1 písm. a) RODO.

uzavřít a plnit smlouvu o poskytování služeb (účet) nebo přijmout opatření na žádost potenciálního zákazníka před jejím uzavřením.

Uzavření a uzavření kupní smlouvy.

Čl. 6 odst. 1 písm. b) RODO.

Uzavřít a plnit kupní smlouvu nebo přijmout opatření na žádost budoucího zákazníka před jejím uzavřením.

Archivace prodejních dokladů.

Čl. 6 odst. 1 písm. c) RODO.

Plnění zákonných povinností vyplývajících z právních předpisů, např. daňových a účetních, zejména v případě úplatných smluv.

 1. Zpravodaj. Pokud se chcete přihlásit k odběru našeho newsletteru, je nutné, abyste nám prostřednictvím formuláře pro přihlášení k odběru newsletteru poskytli svou e-mailovou adresu. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro využívání služby zasílání newsletteru. Přihlášení k odběru newsletteru je možné také ve fázi vytvoření zákaznického účtu a zadání objednávky.
  Údaje poskytnuté nám při přihlášení k odběru newsletteru slouží k zasílání newsletteru, ve kterém vás informujeme o aktivitách společnosti, aktuální kolekci, akcích a slevách. Právním základem pro zpracování v této situaci je váš dobrovolný souhlas udělený při přihlášení k odběru newsletteru.
  Vaše údaje jsou v tomto případě zpracovávány za účelem pravidelného zasílání newsletteru a základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení RODO, tj. váš souhlas vyplývající z vašeho přání dostávat tuto službu. Údaje budou zpracovávány po dobu zasílání newsletteru, pokud se dříve neodhlásíte, čímž budou vaše údaje z databáze trvale vymazány. Kromě toho můžete své údaje uložené v databázi newsletteru kdykoli opravit, stejně jako požádat o jejich vymazání odhlášením z odběru newsletteru. Máte také právo na přenositelnost údajů obsažené v článku 20 nařízení RODO.
  Databáze newsletteru je správcem dostatečně zabezpečena. Newsletter jako databázi spravuje externí subjekt. Zasílané e-maily obsahují odkazy na skryté obrázky (tzv. tracking pixel). Kromě své primární funkce počítání otevření e-mailů slouží volitelně také k identifikaci zákazníka a provádění marketingových aktivit.

 2. E-mailový kontakt. Když nás kontaktujete e-mailem, uvedete nám svou e-mailovou adresu jako adresu odesílatele zprávy. Kromě toho můžete v těle zprávy uvést i další osobní údaje. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro to, abyste nás mohli kontaktovat.
  Vaše údaje jsou v tomto případě zpracovávány za účelem kontaktování a právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení RODO, tj. váš souhlas vyplývající z vašeho přání nás kontaktovat. Právním základem pro zpracování po kontaktu je oprávněný účel archivace korespondence pro interní účely (čl. 6 odst. 1 písm. c) RODO).
  Obsah korespondence může být archivován a nejsme schopni jasně určit, kdy bude vymazán, nicméně to bude po dobu maximálně 5 let. Máte právo vyžádat si historii veškeré korespondence, kterou jste s námi vedli (pokud byla předmětem archivace), a také požádat o její vymazání, pokud její archivace není odůvodněna našimi nadřazenými zájmy.

 3. Účet zákazníka. Při vytváření zákaznického účtu na našich webových stránkách nám poskytnete svou e-mailovou adresu, jméno a příjmení a telefonní číslo. Tyto údaje jsou dobrovolné, ale nezbytné pro úspěšnou registraci zákaznického účtu. Následně můžete v Zákaznickém panelu uvést také adresní údaje.
  Vaše údaje jsou v tomto případě zpracovávány za účelem vedení Zákaznického účtu a základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. a) RODO, tj. váš souhlas vyplývající z vašeho přání si jej zřídit. Vaše údaje budou zpracovávány po dobu trvání vašeho zákaznického účtu, pokud předtím nepožádáte o jejich vymazání, což bude mít za následek vymazání vašich údajů z databáze. Své údaje přiřazené k zákaznickému účtu můžete kdykoli opravit, stejně jako požádat o jejich vymazání. Máte také právo na přenositelnost údajů obsažené v článku 20 nařízení RODO.
  V rámci zřízení zákaznického účtu můžete - ale nemusíte - souhlasit s odběrem služby zasílání novinek.

§ 4 KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Správce může zpracovávat následující kategorie osobních údajů:

  1. osobní údaje uvedené ve formuláři při registraci zákaznického účtu, zadání objednávky v internetovém obchodě, zejména: e-mailová adresa, jméno a příjmení, telefonní číslo;

  2. osobní údaje vyplněné uživatelem během používání zákaznického účtu, zejména: jméno a příjmení; e-mailová adresa; adresa bydliště [ulice, číslo domu, číslo bytu, PSČ, město, země], a v případě nespotřebitelů navíc název společnosti a daňové identifikační číslo [DIČ];

  3. osobní údaje nezbytné pro zadání objednávky, zejména: jméno a příjmení; e-mailová adresa; kontaktní telefonní číslo; adresa bydliště [ulice, číslo domu, číslo bytu, PSČ, město, země], a v případě nespotřebitelů navíc název společnosti a daňové identifikační číslo [DIČ];

  4. osobní údaje poskytnuté za účelem využívání zpravodaje, poskytnuté za účelem zasílání názorů a zasílané e-mailem nebo poskytnuté za účelem podávání stížností, reklamací nebo žádostí, zejména: jméno a příjmení; e-mailová adresa; kontaktní telefonní číslo; adresa [ulice, číslo domu, číslo bytu, PSČ, město, země], číslo bankovního účtu;

  5. osobní údaje poskytnuté za účelem účasti v soutěžích/propagačních akcích: jméno a příjmení; e-mailová adresa; kontaktní telefonní číslo; adresa bydliště [ulice, číslo domu, číslo bytu, PSČ, město, země];

  6. další údaje založené zejména na aktivitě zákazníka na internetu, včetně údajů získaných prostřednictvím internetového obchodu nebo jiných komunikačních kanálů se zákazníkem, a to pomocí souborů cookie a podobných technologií.

§ 5 PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 1. Vaše osobní údaje mohou zpracovávat naši partneři a subdodavatelé, tj. subjekty, jejichž služby využíváme ke zpracování vašich údajů a poskytování služeb. Podle našeho nejlepšího vědomí všechny subjekty, kterým zpracování osobních údajů svěřujeme, zaručují uplatňování příslušných ochranných a bezpečnostních opatření pro osobní údaje vyžadovaných zákonem.

 2. Správce může vaše osobní údaje předávat:

  1. státním orgánům nebo jiným subjektům oprávněným podle zákona, abychom mohli splnit povinnosti, které nám ukládá zákon;

  2. Na zpracování osobních údajů se mohou v omezené míře podílet partneři Správce, zejména ti, kteří technicky pomáhají s bezproblémovým provozem Internetového obchodu (např. nás podporují při zasílání e-mailů a v případě reklamních aktivit také při marketingových kampaních), poskytovatelé hostingových nebo ICT služeb, dopravci nebo zprostředkovatelé provádějící přepravu Objednávek, subjekty zajišťující elektronické platby nebo platby platebními kartami v Internetovém obchodě, společnosti, které udržují software, podporují Správce při marketingových kampaních, jakož i poskytovatelé právních a poradenských služeb a externí účetní;

  3. Kromě toho můžeme sdílet plně anonymizované údaje (údaje, které vás nemohou identifikovat) se subjekty, s nimiž spolupracujeme.

 3. Správce v rámci svých marketingových (reklamních) aktivit využívá služeb třetích stran, které používají soubory cookie, pixely nebo marketingové funkce podobné souborům cookie v internetovém obchodě. Katalog těchto subjektů je podrobně uveden v § 8 těchto Zásad.

 4. Naši poskytovatelé sídlí převážně v Polsku nebo v jiných zemích Evropského hospodářského prostoru (EHP) a také, např. v případě služby Google Analytics, mimo EHP. Vzhledem k obsahu rozhodnutí Soudního dvora EU Schrems II (C-311/18) máme povolenou anonymizaci vašich IP čísel - tyto údaje nepředáváme do USA. Ostatní údaje zasílané společnosti Google nemají znaky osobních údajů, tj. nelze z nich identifikovat konkrétní fyzickou osobu.

§ 6 ARCHIVACE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 1. Správce bude uchovávat vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytnou pro účely uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů a/nebo pro splnění zákonných a regulačních požadavků. Po uplynutí této doby správce vaše osobní údaje bezpečně vymaže.

 2. Údaje uchováváme po dobu uvedenou níže:


Údaje spojené s postupem prodeje.

8 let

Údaje pro marketingové účely.

V případě zpracování na základě souhlasu až do jeho odvolání.

V případě zpracování na základě oprávněného účelu - dokud nevznesete námitku.

Údaje odeslané prostřednictvím kontaktního formuláře, e-mailu.

Po dobu 3 let, aby byla zachována odpovědnost.

Údaje o názorech.

V případě zpracování na základě souhlasu až do jeho odvolání.

V případě zpracování na základě oprávněného účelu - dokud nevznesete námitku.

Osobní údaje spojené se soubory cookie a podobnými funkcemi.

Dokud tyto soubory nebudou odstraněny pomocí nastavení webové stránky / prohlížeče / zařízení (přičemž odstranění souborů není vždy totožné s odstraněním osobních údajů získaných prostřednictvím těchto souborů - v takovém případě budou osobní údaje odstraněny, dokud nevznesete námitku).

Údaje poskytnuté v rámci stížností a jiných postupů týkajících se nároků zákazníků.

6 let.

Zbývající kategorie údajů (s výjimkou údajů ze souborů cookie, o nichž se více dozvíte v našich Zásadách používání souborů cookie).

5 let.

 1. V každém případě budou osobní údaje uchovávány také v případě, že právní předpisy (např. účetní nebo daňové předpisy) ukládají Správci povinnost je zpracovávat; osobní údaje budeme uchovávat déle v případě, že Zákazník bude mít vůči Správci nějaké nároky, aby Správce mohl uplatnit nároky nebo aby mohl uplatnit nároky třetích osob nebo se proti nim bránit, a to po dobu promlčecí lhůty stanovené právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

 2. V závislosti na rozsahu osobních údajů a účelu jejich zpracování mohou být proto uchovávány po různou dobu. V každém případě je rozhodující delší doba uchovávání osobních údajů.

§ 7 OPRÁVNĚNÍ, PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM A JEJICH AKTUALIZACE, STÍŽNOSTI

 

V souladu s článkem 15 zákona o ochraně osobních údajů máte právo získat od správce údajů informace o tom, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány.

Pokud správce zpracovává vaše osobní údaje, máte právo na:

 1. přístup k osobním údajům;

 2. být informováni o účelech zpracování, kategoriích zpracovávaných osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců těchto údajů, zamýšlené době uchovávání vašich údajů nebo kritériích pro stanovení této doby, vašich právech podle nařízení RODO a právu podat stížnost u dozorového úřadu, zdroji těchto údajů, automatizovaném rozhodování, včetně profilování, a zárukách uplatňovaných v souvislosti s předáváním těchto údajů mimo Evropskou unii;

 3. získat kopii svých osobních údajů. Kromě toho můžete požádat o opravu svých osobních údajů (článek 16 RODO), o výmaz svých osobních údajů (článek 17 RODO), vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů (článek 21 RODO), a pokud je to technicky proveditelné, požádat o předání poskytnutých osobních údajů jiné organizaci (článek 20 RODO).

Pokud jde o právo být zapomenut, správce vaše údaje aktualizuje nebo vymaže, pokud nemá zákonnou povinnost je uchovávat pro obchodní účely nebo v souladu se zákonem. V některých případech máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů (článek 18 RODO). Správce můžete kontaktovat také v případě, že máte obavy ohledně shromažďování, uchovávání nebo používání vašich osobních údajů.

Správce se bude snažit vyřídit všechny žádosti týkající se výše uvedených operací s vašimi osobními údaji neprodleně, nejpozději však do 30 dnů od obdržení žádosti. Vzhledem ke komplexní povaze žádosti má Správce právo posoudit Vaše žádosti i ve lhůtě delší než 30 dnů, o čemž Vás bude předem informovat.

Správce se snaží stížnosti vyřešit s konečnou platností, pokud však přesto nebudete spokojeni s odpovědí, kterou obdržíte, můžete podat stížnost místnímu dozorovému úřadu pro ochranu osobních údajů. V Polsku je dozorovým úřadem podle zákona RODO předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů.

§ 8 ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ AUTOMATIZOVANÝMI PROSTŘEDKY, POLITIKA COOKIES

 

 1. Naše webové stránky, stejně jako téměř všechny ostatní webové stránky, využívají soubory cookie, tj. cookies. Tyto zásady používání souborů cookie se vztahují jak na zákazníky internetového obchodu, tak na návštěvníky internetového obchodu, tj. uživatele, kteří si prohlížejí obsah internetového obchodu, ale nenakupují.

 2. Zásady používání souborů cookie jsou nedílnou součástí těchto Zásad ochrany osobních údajů, které naleznete na tomto odkazu https://lattemama.eu/pl/i/Polityka-cookies/13.

§ 9 ZMĚNY ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 1. Tyto Zásady ochrany osobních údajů 2.0. jsou účinné od 1.3.2023.

 2. Správce prohlašuje, že má právo tento dokument změnit z důležitých důvodů, mezi které patří:

 3. .změny platných právních předpisů, zejména pokud jde o RODO, telekomunikační právo, elektronicky poskytované služby a úpravu práv spotřebitelů, které mají vliv na práva a povinnosti Správce nebo práva a povinnosti Subjektu údajů;

 4. vývoj elektronických funkcí nebo služeb v důsledku pokroku v internetových technologiích, včetně implementace nových IT, technologických nebo technických řešení na webových stránkách, které mají vliv na rozsah těchto zásad ochrany osobních údajů.

 5. Správce se zavazuje informovat Uživatele o všech změnách v dostatečném předstihu a umožnit jim seznámit se s obsahem změněného dokumentu, např. zveřejněním konsolidovaného znění Zásad ochrany osobních údajů na domovské stránce Webových stránek.

 6. V případě uživatelů využívajících funkci zasílání novinek, pokud Správce provede podstatné změny v obsahu Zásad ochrany osobních údajů, bude Uživatele o těchto změnách informovat e-mailem. V případě jakýchkoli námitek proti změně Zásad má uživatel právo přestat newsletter používat zasláním žádosti o odhlášení z odběru newsletteru nebo žádosti o výmaz svých osobních údajů.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl